Prototypes uit 1937

 De uiteindelijke studie van 30 april 1937 geeft een opsomming van de te bouwen bunkers.
Men besluit op 4 types bunkers te bouwen:

Type A: een twee flanken bunker voor mitrailleur en voorzien van twee frontale schietgaten voor het FN automatisch geweer.
Ze worden geplaatst op de hoeken waar twee tanaillestukken samenkomen.
De muren van 130cm dik moeten weerstaan aan een inslag van een 220mm granaat en verschillende inslagen van een 150mm granaat.

bunker twee flanken 1

Type B: bunker met één flank voor mitrailleur en 3 schietgaten voor het FN automatisch geweer.
Ze worden geplaatst waar twee armen van de gracht samenkomen die niet kunnen geflankeerd worden wegens een nabij gelegen waterkering of als ondersteuning aan een bunker van het type A waar een arm te lang is.


bunker a1 02

Type C: Bunker voorzien van een mitrailleur en een antitank kanon (C47) die belangrijke invalswegen moet dekken, ze zijn van het type reeds gebruikt in het Bruggenhoofd Gent.
Men plaatst ze op een minimum afstand van 150 à 200m achter de Antitankgracht , Bunker C5 zelfs op 400m.


b45 am5 grondplan
Met dank aan Luc van de Sijpe www.bunkergordel.be

Type D: Frontaal vurende bunker die geplaatst wordt aan waterkeringen waar geen invalswegen zijn en op minstens 70m achter de gracht en op het fort 's Gravenwezel.

Benodigde bunkers en kostprijs voor dit project:

Type A:  21 bunkers à 115.000   2.415.000
Type B:  4 bunkers à 96.000 384.000
Type C:  11 bunkers à 135.000  1.485.000
Type D:  10 bunkers à 106.000  1.060.000


Een totaal van 46 bunkers plus verbeteringen aan 5 forten nog eens 50.000 fr.
Ombouwen rechter bunker op schans Smoutakker naar type C 25.000 fr.
Bijbouwen extra ruimte voor C47 aan Intervalbunker Oelegem 2 80.000 fr.
Plus 10% aan onvoorziene kosten 501.000 fr.

Geeft een totaal som van 6.000.000 fr.

Dit megalomaan project is ten dode opgeschreven, en in augustus stelt het 2.D.G.F voor om de type C en D bunkers te elimineren.
Een niew project met maar 27 bunkers wordt op 12 november voorgesteld, met 21 tweeflanken bunkers en 5 bunkers met maar 1 oreillon en 1 bunker met 3 mitrailleurs.

Het project wordt op 23 november goedgekeurd en op 29 november worden de uitnodigingen naar de aannemers verstuurd.