De forten die Antwerpen moesten verdedigen hadden tot doel de oprukkende vijand te stoppen en onze bondgenoten de tijd te geven om ons leger dat zich in het nationaal reduit had teruggetrokken te steunen.

Lessen getrokken uit de eerste wereldoorlog en vooral de moderne oorlogvoering die men toepaste in de Spaanse burgeroorlog tonen aan dat een verdediging bestaande uit forten alleen, niet voldoende is om een modern leger te stoppen. De moderne artillerie en vooral het gebruik van vliegtuigen tonen aan dat het concentreren van troepen op één plaats niet de juiste tactiek was.

Na het terugtrekken van de Duitse troepen op 11 november 1918 blijven de forten rond Antwerpen leeg achter. De meeste van hun kanonnen zowel uit de koepels, traditore batterij als uit de caponnières zijn verdwenen, 2 schansen (Smoutakker en Schilde) zijn door terugtrekkende Belgische troepen zelf opgeblazen