Geplaatst op de lege koepelfunderingen van saillanten I en IV.